สินทรัพย์ ลดทุน 280 ล้านบาท ล้างขาดทุนสะสม 290 ล้าน พร้อมโปะเงินอีกยก

หากไม่ลดทุนยอดขาดทุนสะสมฉุดเงินกองทุนลดวูบ เสี่ยงกับ RBC เผยหลังลดทุนบริษัทเตรียมเพิ่มทุนรอบใหม่

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (บอร์ดคปภ.) อนุมัติให้บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 28 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่า 280 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 290 ล้านบาท เพราะเมื่อคปภ.เริ่มใช้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) เมื่อวันที่ 1 กันยายนเป็นต้นมา ซึ่งการที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมยิ่งหักเงินกองทุนที่มีอยู่ลดลงไปอีก

“หากบริษัทประกันภัยจะลดทุนจดทะเบียนต้องขออนุมัติจากบอร์ด คปภ. ก่อน กรณีของสินทรัพย์ประกันภัยเมื่อลดทุนจดทะเบียนลงอีก 280 ล้านบาทล้างขาดทุนสะสมได้เกือบหมดทำให้เงินกองทุนดูดีขึ้น แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แม้ระยะหลังบริษัทจะมีกำไรจากการประกอบธุรกิจ แต่ช่วงแรกขาดทุนเยอะทำให้ขาดทุนสะสมค่อนข้างมาก ตามหลักการเมื่อลดทุนแล้วจะเพิ่มทุนก้อนใหม่เข้ามา ซึ่งสินทรัพย์ประกันภัยอยู่ในกระบวนการเพิ่มทุน” ตามข้อมูลทางทะเบียนของคปภ. ณ 31 สิงหาคม 2554 สินทรัพย์ประกันภัยมีทุนจดทะเบียน 690 ล้านบาทชำระเต็มจำนวน หักทุนจดทะเบียนที่ลดลง 280 ล้านบาท เหลือทุนจดทะเบียน 410 ล้านบาท

ด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่บริษัทเปิดเผยล่าสุด ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2554 มีสินทรัพย์รวม 1,130.57 ล้านบาท หนี้สิน 726.15 ล้าน บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 404.42 ล้านบาท เงินกองทุน 271.90 ล้านบาท เงินกอง ทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 111.17 ล้าน บาท คิดเป็น 263.15% โดยปีนี้บริษัท ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,350-1,400 ล้านบาท เติบโตประมาณ 18-22% เทียบกับปี 2552 ที่มีเบี้ยรับรวม 1,152.82 ล้านบาท

สำหรับบริษัทประกันภัยที่ใช้วิธีการลดทุนจดทะเบียน เพื่อล้างขาดทุนสะสมเหมือนกับสินทรัพย์ประกันภัยไปก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันชีวิตเท่าที่ทราบมี 3 บริษัทคือ

บริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ โดยก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีคำสั่งควบคุมบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 บริษัท ได้ลดทุนจากหุ้นละ 100 บาทเหลือ 6.25 บาทหรือจาก 2,200 ล้านบาทเหลือ 34 ล้านบาทเพื่อล้างขาดทุนสะสม

บริษัท บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จาก เดิมมีทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาทต่อมาลดทุนลง 60 ล้านบาท เหลือทุนจดทะเบียน 690 ล้านบาทและล่าสุดเพิ่มทุน จดทะเบียนใหม่อีก 245 ล้านบาทชำระเต็มจำนวนทำให้ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 935 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนเพื่อรองรับเกณฑ์ RBC

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปีก่อนมีทุนจดทะเบียน 1,770 ล้านบาท ได้ลดทุน ลงอีกประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 667 ล้านบาท ซึ่งบริษัทล้างทุนสะสมได้หมดแล้วก่อนจะเพิ่มทุนอีก 440 ล้านบาทรวมเป็น 882,391,320 บาท ที่เพิ่งเรียกชำระเต็มจำนวน

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, สินทรัพย์ประกันภัย and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>