เทเวศประกันภัยโชว์กำไรไตรมาส 2 เพิ่ม 9%

ผลประกอบการครึ่งปีแรกรายรับรวม 1,362.07 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10 โดยสรุปตัวเลขกำไรจากการดำเนินงาน 75.852 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 1,362.07 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน และเมื่อหักเบี้ยประกันภัยต่อจำนวน 552.29 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 809.78 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จำนวน 148.37 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสุทธิจำนวน 891.38 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 21.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.54 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.00 แต่มีเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ 958.148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22 มีกำไรจากการลงทุนและรายได้อื่นๆ ทำให้รวมแล้วมีกำไรจากการดำเนินงาน 75.852 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านรายรับเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 นั้น บริษัทฯ มีรายรับเบี้ยประกันอัคคีภัย 100.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.36 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 รายรับเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 46.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.09 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 รายรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์รวม 470.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 181.56 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28 และรายรับเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดรวม 744.536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5

ส่วนผลการดำเนินงานด้านการลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุน 46.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72 และมีกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 0.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.52 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 60 ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เท่ากับ 41.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18 เมื่อสรุปฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,616 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,564 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,052 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท โดยแปลงจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และจ่ายเป็นหุ้นปันผลมูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 18 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดข้อจำกัดต่อบริษัทฯ ในการรับงานประกันวินาศภัย ซึ่งจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดและขั้นตอนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 299,999,680 บาท

“ในส่วนของการขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายย่อยนอกเหนือไปจากลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าองค์กรซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งของเทเวศฯ นั้น ปัจจุบัน การขยายตลาดดังกล่าวมีอัตราการเติบโตที่ดี ผ่านช่องทางสาขา,Deves Station และจุดบริการของเทเวศฯ ซึ่งกระจายอยู่ตามศูนย์การค้าและแหล่งธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการขยายตลาดผ่านธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของเทเวศฯ” นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติม

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่ดำเนินงานด้วยความมั่นคง ซื่อสัตย์ โปร่งใสตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 65 ปี

ที่มา : กระแสหุ้น


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, เทเวศประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>