เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่

บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย กลุ่มที่เน้นผลตอบแทนและการออมหรือ กลุ่มความคุ้มครอง

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน เพื่อความมั่งคงแข็งแกร่ง การวางกลยุทธ์ด้านการตลาดและการให้การบริการโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางตลอดจนการมุ่งเน้นนโยบายการบริหารงานแบบมืออาชีพและสร้างสรรค์ในเชิงรุก พร้อมยึดมั่นในหลักบรรษัทมาภิบาลมาโดยตลอด ส่งผลให้เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) คัดเลือกให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับที่ 1 ประจำปี 2553 อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5

สำหรับการเข้าร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มในงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สุขกาย สุขใจ ประกันภัย สู่ประชาชน” บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านซึ่งได้แก่

กลุ่มที่เน้นผลตอบแทนและการออม (Yield) ประกอบด้วย เมืองไทย ชิลล์ ชิลล์ แบบประกันที่ตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการความคุ้มครองควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ ซึ่งลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี และรับความคุ้มครองชีวิต 5 ปี พร้อมผลประโยชนที่คุ้มค่า และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่เท่ากันทุกเพศทุกวัย โดยรับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 70 ปี คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และเมื่อครบสัญญารับเงินครบสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.41% นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้

เมืองไทยได้ใจ 3/2 มีจุดเด่นที่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่านานถึง 3 ปี ซึ่งรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และเมื่อครบสัญญารับเงินครบสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยอัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน ทุกเพศ ทุกวัย อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงสุดถึง 3.34%

สำหรับกลุ่มความคุ้มครองซึ่งประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติม Happy Kids เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันและสร้างมั่นใจในอนาคต หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับลูกของคุณ ทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือเสียชีวิต ซึ่งสัญญาเพิ่มเติม Happy Kids สามารถแบ่งเบาภาระ ด้วยผลประโยชน์รายวันสูงสุดถึง 365 วัน เมื่อลูกของคุณต้องนอนโรงพยาบาล อุ่นใจกับ 4 ความคุ้มครอง คือ คุ้มครองการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงมากถึง 12 โรค คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร คุ้มครองการเสียชีวิต และผลประโยชน์รายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในชองโรงพยาบาล ซึ่งรับประภัยตั้งแต่อายุ 1 ปี – 17 ปี

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 18 – 65 ปี และต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี โดยระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้ โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับลูกค้า 100% กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และเงินเอาประกันภัยสูงสุดอีก 20% หากยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอีกไม่น้อยกว่า 360 วัน

โครงการ เมืองไทย Smart Lady ความคุ้มครองใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิง ทั้งการคุ้มครองชีวิตที่ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ และการคุ้มครองโรคร้ายแรงสำหรับผู้หญิง โดย โครงการเมืองไทย Smart Lady ประกอบด้วย แบบประกันภัยออมทรัพย์ 20/14 ซึ่งมีระยะเอาประกันภัย 20 ปี และชำระเบี้ยประกันภัย 14 ปี รับประกันผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18-50 ปี นับเป็นการรับความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออม ซึ่งลูกค้าสามารถออมเงินได้ สูงสุดถึง 500,000 บาท(กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท) นอกจากนี้จุดเด่นที่สำคัญคือ สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ (Happy Lady) เป็นสัญญาเพิ่มเติมการรับความคุ้มครองโรคร้ายแรงสำหรับสตรี เช่น โรคมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบรับผลประโยชน์สูงสุดถึง 1 ล้านบาท (กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท)

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ด้วย สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) ซึ่งเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถรับผลประโยชน์รายวัน สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน (กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 500,000 บาท) สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง ซึ่งมีแผนความคุ้มครองให้เลือก 3 แผนคือ 200,000 300,000 และ 500,000 บาท ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51”

กลุ่มสูงวัย ซึ่งได้แก่ โครงการเมืองไทย วัยเก๋า ประกอบด้วยแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ซึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแบบสบายใจจนครบอายุ 90 ปี พร้อมกับความคุ้มครองอุบัติเหตุและอุบัติเหตุสาธารณะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการความมั่นใจและมีหลักประกันที่รองรับความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต ด้วยเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ต้องปรับตัวตามปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น การดำเนินชีวิตภายใต้ข้อจำกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเกิดสิ่งไม่คาดคิดในชีวิต ครอบครัวก็สามารถเตรียมพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้

สำหรับโครงการฯ นี้ รับประกันผู้ที่มีอายุ 40 -75 ปี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 400,000 บาท ทั้งนี้จุดเด่นของโครงการฯ คือการให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุสาธารณะ ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพงโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ทั้งเมื่อยังมีเงินคืนเมื่อครบสัญญา

นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาด้านคุณภาพของการให้บริการที่เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านบัตรเมืองไทย Smile Club บัตรแห่งความสุขที่แท้จริงของคนหัวคิดทันสมัย สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เมืองไทย Smile Club ได้เตรียมแคมเปญเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อมอบให้แก่สมาชิกฯ ต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเมืองไทย Smile Kids Camp แคมป์เด็กอัจฉริยะเมืองไทย Smile Trip ที่ชวนสมาชิกฯ ไปท่องเที่ยวสังขละบุรี ดำน้ำดูปะการังที่เกาะเต่า จ.ชุมพร เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศที่โฮจิมินท์ เวียดนาม กิจกรรมสานสายใยรักสำหรับครอบครัวเมืองไทย Smile Family’s day รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงชมละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลในรอบพิเศษ และคอนเสิร์ต DIY ( Dhamma In You) ที่รวมความสนุกสนานและแง่คิดดีๆ จากเสียงเพลงแห่งธรรม พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมอื่นเตรียมไว้มากมาย

นอกจากกิจกรรมมอบความสุขให้กับสมาชิกแล้วเมืองไทย Smile Club ยังมุ่งเน้นกิจกรรมที่จะชักชวนสมาชิกฯ เข้ามามีส่วนร่วมใน การมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมืองไทย Pass The Smile Forward ความสุขและรอยยิ้มจากคนหัวคิดทันสมัย” โดยการชักชวนให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมสนับสนุนโครงการคิดดี ทำดี ของน้องๆ นิสิต

นักศึกษาจากทั้ง 3 โครงการที่ผ่านการเข้าประกวดภายใต้แนวคิดโครงการทำเพื่อสังคมได้แก่ โครงการที่ช่วยจุดประกายให้เด็กที่ขาดโอกาสได้มีความรู้ โครงการสร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้โครงการของคนรุ่นใหม่หัวคิดทันสมัยนั้น สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

และจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ชาวไทยในหลายภาคกำลังประสบและเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น บริษัทฯ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อรุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ รวมเป็นมูลค่า 1 ล้านบาท และบริษัทฯ ขอเชิญชวนแฟนเพจบนโลกของโซเซียลเน็ตเวิร์กมาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแคมเปญออนไลน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Help” โดยสมาชิกในเฟซบุ๊คสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น (Comment) เพื่อส่งถ้อยคำให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ Application ของ www.facebook.com/muangthailife ซึ่ง 1 ความคิดเห็น (Comment) ต่อ 1 Account เฟซบุ๊คของผู้ที่เข้ามาโพสต์นั้นจะมีมูลค่าเท่ากับ 5 บาท เพื่อไปนำซื้อเรือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม เพราะตอนนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราชาวไทยด้วยกัน มาสร้างพลังของสังคมออนไลน์เพื่อช่วยให้คนไทยที่ประสบภัยกลับมามีรอยยิ้มขึ้นอีกครั้งด้วยกัน

สำหรับกิจกรรมแห่งความสุขที่บริษัทฯ ได้ร่วมมอบภายในงานสัปดาห์กันภัย ผู้เข้าชมงานที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามารถรับสิทธิพิเศษ ณ บูธเมืองไทยประกันชีวิต ดังนี้ โครงการเมืองไทย วัยเก๋า เบี้ยประกันภัยปีแรกลด 30% แบบประกันภัยเมืองไทย ทวีทรัพย์ 15/7 พลัส เบี้ยประกันภัยปีแรกลด 15% แบบประกันภัยเมืองไทยเบญจทรัพย์ เบี้ยประกันภัย ลด 10% ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 55 ปี รับส่วนลด 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ และสัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ เลดี้ พลัส เบี้ยประกันภัย ลด 10%

สำหรับการซื้อปีแรก โครงการเมืองไทย Double Care ให้ความคุ้มครองฟรีสำหรับสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัย ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (กรณีผู้เอาประกันภัยผ่านการพิจารณารับประกันภัยของทุกสัญญาตามโครงการ) เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>