ยัน 4 ปีไม่ขึ้นเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.หลังเพิ่มคุ้มครอง

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ย ประกันภัย รับสูงขึ้น 5-7% อัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ สามารถรองรับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นได้

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=787

ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพิ่มความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจาก รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จากจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน เป็นไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ที่เรียกเก็บจากประชาชน และคาดว่าความคุ้มครองใหม่จะมีผลภายในปลายปี 2556

สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ปรับเพิ่มขึ้น มีผลโดยตรงต่อผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่ฝ่ายผิด และผู้ประสบภัย ที่อยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งเดิมกฎหมายกำหนดวงเงินความคุ้มครอง จำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาทเท่านั้น

กรณีไม่ปรับเพิ่มเบี้ย ประกันภัย นั้น คปภ.ระบุว่า จากการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของภาคธุรกิจ ในการดูแลผู้ประสบภัยจาก รถยนต์ มีประสิทธิภาพที่ดี มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ย ประกันภัย รับ (Loss Ratio) ไม่สูงมาก ปัจจุบันอยู่ที่ 55% การปรับเพิ่มความคุ้มครองครั้งนี้ จะทำให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ย ประกันภัย รับสูงขึ้นประมาณ 5-7% ดังนั้นอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ยังสามารถรองรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้ และคาดว่าในระยะ 3-4 ปีนี้ จะไม่มีการทบทวนเพื่อเพิ่มอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ แต่อย่างใด

“ภายในระยะ 3-4 ปีที่จะไม่มีการเพิ่มเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.นั้น อยู่ภายใต้โจทย์ค่ารักษาพยาบาลที่แนวโน้มเพิ่มขึ้น และภายใต้ความคุ้มครองใหม่นี้เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมอื่น อย่างการขยายความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.ไปถึงทรัพย์สินบุคคลภายนอก ที่ คปภ.ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศึกษาอยู่ จากเดิมไม่มีและรัฐบาลเห็นด้วยให้ขยาย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันเพิ่มขึ้น อัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.พ่วง ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 ต้องขยับขึ้นอยู่แล้ว เพื่อให้สมเหตุสมผล เพียงแต่ราคาจะต่ำกว่าชั้น 3 ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ เพราะตามหลักการ เมื่อคนทำ ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.เพิ่มขึ้น ย่อมทำให้เบี้ยถูกลง”

คปภ.กล่าวอีกว่า เมื่อประชาชนประสบภัยจาก รถยนต์ โดยสถานพยาบาลจะทำการตรวจสอบการทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับแบบออนไลน์เรียลไทม์ ไปยังบริษัท ประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อให้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทันที

“เมื่อประสบภัยจาก รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ใน รถยนต์ หรือนอก รถยนต์ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของ รถยนต์ หรือคนเดินถนน ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากการ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน โดยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะรับ 35,000 บาท แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท”

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ประกันภัยรถยนต์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.