ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถเก๋ง-10001 เทเวศประกันภัย+น้ำท่วม เพียง 6,422 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท จาก เทเวศประกันภัย (รหัสสินค้า 10001) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทเทเวศประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 10001) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท จาก เทเวศประกันภัย (รหัสสินค้า 10001) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท เทเวศประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท จาก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เทเวศประกันภัย เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงศักยภาพในการให้บริการ ประกันวินาศภัยที่ครบทุกประเภท หรือการเติบโตทางธุรกิจที่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เท่านั้น แต่ด้วยการาดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบใด้ เทเวศประกันภัย จึงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความ เชื่อถือและไว้วางใจอย่างสูง ทั้งจากผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกกลุ่มเสมอมา หากท่านสนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทเทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: 0-2670-4444 หรือ โทรสาร: 0-2629-1080

ข้อมูลสาขาของบริษัท เทเวศประกันภัย

ท่านที่ไม่สะดวกในการทำประกันที่ เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่ ท่านสามารถดูรายชื่อของ สาขาของบริษัท เทเวศประกันภัย ทั่วประเทศ หรือแจ้งทำประกันภัยกับเรา ได้ที่ ทูเดย์อินชัวร์ โทรศัพท์ (02) 952-7322, (084) 614-4442, (086) 431-9603, หรือ (086) 431-9606 ทำ ประกันภัยรถยนต์ วันนี้ ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 6 งวด รับส่วนลดมากกว่า 50% คืนค่าคอมสูงสุด 15% คุ้มครองทันที จัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงมือท่าน

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีนิติบุคคลต้องระบุชื่อกรรมการ
 • รับประกันอู่ในเครือ
 • คุ้มครองภัยน้ำท่วมวงเงิน 100,000 บาท
 • รับรถยนต์ ตั้งแต่อายุ 3
 • 10 ปี
 • การรับประกันภัยยกเว้นรถยุโรปบางรุ่น ได้แก่ AUDI, BMW, MECEDES
 • BENZ, VOLKSWAGEN, VOLVO (ตรวจสอบรุ่นรถก่อนการรับประกันภัย)
 • การต่ออายุให้ประวัติดี ปรับเบี้ยประกันภัยลดลง 100 บาท

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท จาก เทเวศประกันภัย (รหัสสินค้า 10001) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 100,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 0 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 2,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 5 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 100,000 x 5 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท ราคามาตรฐานจากบริษัทเทเวศประกันภัย สำหรับ เทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท (รหัสสินค้า 10001) ตามหน้ากรมธรรม์ 6,899.36 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 6,422.00 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 26.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 451.36 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อเทเวศ (ภัยน้ำท่วม) ทุน 100,000 บาท (รหัสสินค้า 10001) ได้ทันที ทำ ประกันภัยรถยนต์ วันนี้ เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ กว่า 3,000 รายการ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 20 บริษัท เช่น วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย เอเชียประกันภัย เทเวศประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เลือกได้ทั้ง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2พลัส, 3พลัส และพรบ.

This entry was posted in ประกันภัยรถยนต์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.