ประกันภัย ครึ่งปีแรกประกันโต 15.19%

เบี้ย ประกันภัย จากฝั่งประกันชีวิตเติบโตได้ดีถึง 21.84% ขณะที่เบี้ย ประกันภัย จากฝั่งประกันวินาศภัยเติบโตได้น้อยมากแค่ 1.13%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เผยตัวเลขผลประกอบการธุรกิจ ประกันภัย ครึ่งปีแรก 2557 (มกราคม-มิถุนายน) พบว่า มีเบี้ย ประกันภัย รับรวมทั้งสิ้น 361,047 ล้านบาท เติบโต 15.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีเบี้ย ประกันภัย รับรวม 313,436 ล้านบาท ซึ่งถือว่าทำได้เกินครึ่งของเป้าหมายเบี้ย ประกันภัย รับรวมทั้งปี 722,654 ล้านบาท เติบโต 12% ที่ประมาณการไว้

ทั้งนี้ เบี้ย ประกันภัย จากฝั่งประกันชีวิตยังคงเติบโตได้ดีถึง 21.84% ด้วยเบี้ย ประกันภัย รวม 259,313 ล้านบาท เทียบกับ 212,837 ล้านบาท ที่ทำได้ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าจะเติบโตได้ต่ำกว่าช่วงไตรมาสแรกปีนี้ที่เติบโตได้ถึง 23.49% ก็ตาม

ขณะที่เบี้ย ประกันภัย จากฝั่งประกันวินาศภัยยังเติบโตได้น้อยมากแค่ 1.13% ด้วยเบี้ย ประกันภัย รับรวม 101,734 ล้านบาท เทียบกับ 100,599 ล้านบาท ที่ทำได้ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และโตน้อยกว่าช่วงไตรมาสแรกปีนี้ที่โตได้ 1.29% อีกด้วย

ที่มา : สยามธุรกิจ

This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.