อาคเนย์ขาย ประกันภัย กล่องพร้อมใช้

ผลิตภัณฑ์ ประกันภัย กล่องพร้อมใช้ ประกันภัย อุบัติเหตุ, ประกันภัย โรคมะเร็ง หลักประกันความคุ้มครอง แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจ ประกันภัย และการเงิน เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน พัฒนาผลิตภัณฑ์การ ประกันภัย กล่องพร้อมใช้ในชุด เคเค อีซีบ็อกซ์ (KK Easy Box) ขึ้นมา 3 แบบ ได้แก่ ประกันภัย อุบัติเหตุ KK Easy Box – PA One และ ประกันภัย อุบัติเหตุ KK Easy Box – PA Family และ ประกันภัย โรคมะเร็ง (KK Easy Box Cancer) เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศได้ใช้เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันความคุ้มครอง และแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.