Monthly Archives: September 2011

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

กรุงเทพประกันภัย แถลงข่าวกิจกรรม “BKI รีไซเคิลเพื่อน้อง”

การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับขยะที่ย่อยสลายได้ยาก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยืดอายุการของวัสดุให้คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

Posted in กรุงเทพประกันภัย, ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่

บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย กลุ่มที่เน้นผลตอบแทนและการออมหรือ กลุ่มความคุ้มครอง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน เพื่อความมั่งคงแข็งแกร่ง การวางกลยุทธ์ด้านการตลาดและการให้การบริการโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment

เทเวศประกันภัยโชว์กำไรไตรมาส 2 เพิ่ม 9%

ผลประกอบการครึ่งปีแรกรายรับรวม 1,362.07 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10 โดยสรุปตัวเลขกำไรจากการดำเนินงาน 75.852 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 1,362.07 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน และเมื่อหักเบี้ยประกันภัยต่อจำนวน 552.29 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 809.78 ล้านบาท

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, เทเวศประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

เมืองไทยประกันภัย รับรางวัลอันทรงเกียรติปี 2553

เมืองไทยประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น พร้อมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการวันประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2553 ในวันประกันภัย

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment