Monthly Archives: November 2011

บริษัทสำรวจภัยเพิ่มค่าสำรวจภัย 2%

คิดค่าใช้จ่ายสำรวจความเสียหายเป็น 2% ของค่าสินไหมทดแทนประกันภัย แต่คิดค่าจ้างจากบริษัทประกันภัยต่างประเทศเป็นรายชั่วโมง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สมาคมประกันวินาศภัยเผยว่า บริษัทประเมินราคาค่าเสียหายหรือบริษัทสำรวจภัย ใช้สองมาตรฐานในการคิดค่าใช้จ่ายในการทำงานสำรวจความเสียหายจากการเคลมประกันภัย

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., ประกันภัย | Tagged , , | Leave a comment

ธนชาตประกันภัยผนึกกำลัง เร่งเยียวยาจ่ายค่าสินไหม พร้อมให้บริการลูกค้า

จ่ายค่าสินไหมเยียวยาผู้ประสบภัยในจังหวัดที่น้ำลดไปแล้วกว่า 600 คัน และยังคงเดินหน้าดูแลลูกค้าเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในพลังใจฝ่าวิกฤติน้ำท่วม ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ธนชาตประกันภัย ส่งทีมสำรวจภัยและเจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม พร้อมส่งรถยกให้บริการนำรถยนต์ของผู้ประสบภัยส่งเข้าศูนย์ซ่อม เผยล่าสุดจ่ายค่าสินไหมเยียวยาผู้ประสบภัยในจังหวัดที่น้ำลดไปแล้ว

Posted in ข่าวประกันภัย, ข่าวประกันภัยรถยนต์, ธนชาตประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย ประกาศความมั่นใจ พร้อมรับมือผลกระทบจากน้ำท่วม

ผู้ถือหุ้นมีเจตจำนงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจการดำเนินงานของโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=357 บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ประกาศถึงความมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ในการรับมือผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่ามูลค่าความสูญเสียที่แท้จริงยังไม่สามารถประเมินได้

Posted in ข่าวรถยนต์, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment

วิริยะประกันภัย สนับสนุนการศึกษา

วิริยะประกันภัยมอบเงินสมทบทุน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ในฐานะผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์และสร้างศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติวังไกลกังวล

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

สินมั่นคงประกันภัย (SMK) ปิดให้บริการชั่วคราว 18 สาขา

จากสถานการณ์น้ำท่วม สินมั่นคงประกันภัย ขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว สาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม บริษัทจึงขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราว สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

ส.วินาศภัย แนะเรียกค่าสินไหม กรณีครอบคลุมประกันภัยน้ำท่วม

ประกันอัคคีภัยและเอกสารแนบท้ายคุ้มครองภัยน้ำท่วม แสดงว่ามีความคุ้มครองความเสียหายของตัวบ้านที่ทำประกันภัยไว้ รวมทรัพย์สินอื่นที่เอาประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=347 นายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวว่า ผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัย ในช่วงที่ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากทางธนาคาร

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment