Monthly Archives: February 2012

SBO สู้วิกฤตเศรษฐกิจโลก

ความเป็นจริงของวิกฤตด้านการเงินเศรษฐกิจของโลกวันนี้ ทำให้กลุ่ม CSR Europe ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ส่งเสริมแนวคิดด้าน Social Best Operation หรือ SBO ได้ดำเนินการโครงการ “Responsible Bisiness 2020 หรือ การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ 2020″ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่กับองค์กรที่จะสร้างความไว้วางใจต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งทางบริษัทและหน่วยงานต่างๆก็ได้เล็งเห็นว่าแนวคิด SBO นี้จะเป็นแรงผลักดันสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงทศวรรษต่อไป ปัจจุบันวิกฤตการณ์ทางการเงินทำให้หน่วยงานต่างๆให้ความใส่ใจต่อสังคมและเริ่มที่จะรับฟังความคิดเห็นของสังคมเพื่อเป็นไปตามแนวทางของ SBO การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นสิ่งผลักดันให้วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เป็นอยู่ได้รับการปฏิบัติที่ดีที่สุดตามแนวทางของ SBO

Posted in sbo | Tagged | Leave a comment

ไพบูลย์ประกันภัย มอบสินไหมพลุระเบิด

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต มอบสินไหมอุบัติเหตุแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมให้เกียรติ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ตัวแทนบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต มอบสินไหมอุบัติเหตุจำนวน 300,000 บาท ตามกรมธรรม์ PA.TL Triple แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ไทยประกันชีวิต, ไทยไพบูลย์ประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment