Monthly Archives: July 2012

วิริยะประกันภัย ลุยประกันภัยขนส่งข้ามแดนอาเซียน กรุงเทพพร้อมปักธงทุกชาติ

บริษัทประกันภัยขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขยายความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งออกไปนอกประเทศ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=501 การขยับตัวของบริษัทประกันภัย ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านเริ่มคึกคักขึ้นทุกขณะ เป็นการเตรียมความพร้อมช่วงชิงความได้เปรียบรับ การเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2015 หรือพ.ศ.2558 ที่ขยับตัวกันมาก คือค่ายใหญ่ๆ ที่มีความได้เปรียบทั้งขนาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน

Posted in กรุงเทพประกันภัย, ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment