Monthly Archives: July 2013

คปภ. ตรัง ประกาศผลประกวดยุวชน ประกันภัย

​โครง​การยุวชน ประกันภัย ประจำปี 2556 ​การจัดประกวด​แข่งขัน ​และมอบรางวัล​ ผลงาน​การบูรณา​การ ​การ​เรียน​การสอนด้าน​การ ประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ​ ผู้อำนวย​การสำนักงานคณะกรรม​การกำกับ​และส่ง​เสริม​การประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดตรัง ​เปิด​เผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ​ได้ดำ​เนิน​การ​โครง​การยุวชน ประกันภัย ประจำปี 2556 ​โดยดำ​เนิน​การ​ในรูป​แบบของ​การจัดประกวด​แข่งขัน ​และมอบรางวัล​ ให้กับ​โรง​เรียน/สถานศึกษา ที่มีผลงาน​การบูรณา​การ ​การ​เรียน​การสอนด้าน​การ ประกันภัย ​และ​ให้ทุน​การศึกษากับนัก​เรียนที่มีผลงานดี​เด่น

Posted in ข่าวประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

กำหนดราคาเบี้ย ประกันภัย ข้าว ‘รีอินชัวร์ฯ’

รีอินชัวร์เรอร์จ่อขึ้นเบี้ย ประกันภัย ข้าว ค่าสินไหมสูงกว่าเบี้ยเกือบ 6 เท่า เสนอจัด 5 โซนกระจายความเสี่ยง ลดการใช้พื้นที่ท่วมปลูกข้าว ก่อนเข้า ครม. ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=712 กรรมการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานไปยังบริษัทผู้รับ ประกันภัย ต่อ หรือรีอินชัวร์เรอร์ เพื่อให้เสนออัตราเบี้ย ประกันภัย สำหรับคุ้มครองพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2556/57 โดยคาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งเบื้องต้นจากข้อมูลที่รีอินชัวเรอร์ตอบกลับมานั้น จะมีการกำหนดพื้นที่รับ ประกันภัย … Continue reading

Posted in ข่าวประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

ธนาคาร “ซีไอเอ็มบี” ปูพรมขาย ประกันภัย เสริมสินค้าคุ้มครอง-สุขภาพ

นโยบายปรับลงมาเล่นตลาดกลาง-ล่างมากขึ้น อบรมพนักงานเดือนละ 2 ครั้ง ปรับทัศนคติ พัฒนาการขาย รวมทั้งแบบ ประกันภัย ทำให้เริ่มเห็นผลการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงพันธมิตรแบงก์แอสชัวรันส์ไว้ดังเดิมไม่เปลี่ยน โดยประกันวินาศภัยเป็นพันธมิตรกับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันชีวิตเป็นพันธมิตรกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ … Continue reading

Posted in บริษัทประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment