Tag Archives: คปภ.

คปภ. ตรัง ประกาศผลประกวดยุวชน ประกันภัย

​โครง​การยุวชน ประกันภัย ประจำปี 2556 ​การจัดประกวด​แข่งขัน ​และมอบรางวัล​ ผลงาน​การบูรณา​การ ​การ​เรียน​การสอนด้าน​การ ประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ​ ผู้อำนวย​การสำนักงานคณะกรรม​การกำกับ​และส่ง​เสริม​การประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดตรัง ​เปิด​เผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ​ได้ดำ​เนิน​การ​โครง​การยุวชน ประกันภัย ประจำปี 2556 ​โดยดำ​เนิน​การ​ในรูป​แบบของ​การจัดประกวด​แข่งขัน ​และมอบรางวัล​ ให้กับ​โรง​เรียน/สถานศึกษา ที่มีผลงาน​การบูรณา​การ ​การ​เรียน​การสอนด้าน​การ ประกันภัย ​และ​ให้ทุน​การศึกษากับนัก​เรียนที่มีผลงานดี​เด่น

Posted in ข่าวประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

คปภ. ยื่น 5 เงื่อนไขยืดปิด ”ฟีนิกซ์ประกันภัย” แต่ยังให้หยุดรับเบี้ยประกันภัยใหม่

หยุดรับประกันภัยใหม่อีก 60 วัน เตรียมนำเงินจำนวน 100 ล้านบาท เข้าบริษัทเพื่อรอการเพิ่มทุน ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=472 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประจำเดือนเมษายน 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท ฟีนิกซ์) ขยายระยะเวลาในการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานออกไปอีก 60 วัน

Posted in ข่าวประกันภัย, ข่าวประกันภัยรถยนต์, คปภ., น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ฟีนิกซ์ ประกันภัย | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

คปภ.จัดสัมมนาประกันภัย

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เลขาธิการ คปภ. เผยว่า คปภ.ได้จัดประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประชุมหารือร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัย

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

คปภ. แถลงภาพรวมระบบประกันภัย ปี 2554

มุ่งมั่นพัฒนาให้ระบบการประกันภัยเป็นกลไกสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของสังคมทุกระดับ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?content_id=340 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดงานสัมมนา “ภาพรวมระบบประกันภัย ปี 2554” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงการดำเนินการของสำนักงาน คปภ.

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

สินทรัพย์ ลดทุน 280 ล้านบาท ล้างขาดทุนสะสม 290 ล้าน พร้อมโปะเงินอีกยก

หากไม่ลดทุนยอดขาดทุนสะสมฉุดเงินกองทุนลดวูบ เสี่ยงกับ RBC เผยหลังลดทุนบริษัทเตรียมเพิ่มทุนรอบใหม่ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ (บอร์ดคปภ.) อนุมัติให้บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 28 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่า 280 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 290 ล้านบาท

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, สินทรัพย์ประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment